Chào các bạn!
Sau đây là thông tin phân bố cấp bậc của các Set đồ giáp trụ cũng như vũ khí, giúp các bạn hiểu rõ hơn để đăng ký nhận thưởng sự kiện.

Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 2: set Xương
Cấp 3: set Nhân sư
Cấp 4: set Ma Thuật
Cấp 5: set Triệu Hồn
Cấp 6: set Ma Vương
Cấp 7: set Ánh Trăng
Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)
Socket 1: set Quỷ Vương
Socket 2: set Thái Âm
Cấp 10: Set Ma Thuật (cấp 2)
Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 2: set Trâu Xanh
Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4: set Hoả Long
Cấp 5: set Hắc Long, Phượng Hoàng
Cấp 6: set Thần Long
Cấp 7: set Hắc Điểu
Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: set Hoàng Long, set Thần Thoại
Socket 2: set Linh Phong
Cấp 10: Set Hỏa Long (cấp 2)
Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 4: set Kim Ngân
Cấp 5: set Giai Nhân
Cấp 6: set Thánh Nữ
Cấp 7: set Nữ Thần
Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)
Socket 1: set Anh Vũ, set Thiên Vũ
Socket 2: set Lộ Dương
Cấp 10: Set Kim Ngân (cấp 2)
Đấu Sĩ Cấp 4: set Phong Vũ
Cấp 5: set Lôi Phong
Cấp 6: set Cuồng Phong
Cấp 7: set Hỏa Thần
Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)
Socket 1: set Hủy Diệt, set Bóng Ma
Socket 2: set Âm Binh
Chúa Tể Cấp 3: set Thiết Ma
Cấp 4: set Huyền Thiết
Cấp 5: set Hắc Vương
Cấp 6: set Chí Tôn
Cấp 7: set Hoàng Kim
Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)
Socket 1: set Đế Vương
Socket 2: set Ánh Sáng
Thuật Sĩ Cấp 3: set Thuật sĩ
Cấp 4: set Hỏa Thiên
Cấp 5: set Ma Pháp
Cấp 6: set Phục Ma
Cấp 7: Không có
Cấp 8: set Bão Điện(380 Level)
Socket 1: set Nữ Vương, set Chiêm Tinh
Socket 2: set Sắc Yêu
Quyền Binh Cấp 4: set Địa Long
Cấp 5: set Bạch Hổ
Cấp 6: set Quyền Lực
Cấp 7: Không có
Cấp 8: set Bạch Long (380 Level)
Socket 2: set Huyết LongChủng tộc Vũ khí
Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hỏa Long
Cấp 6: Gậy Kundun
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ, Gậy Mãng Xà
Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)
Socket 1: Gậy Quỷ Vương
Socket 2: Gậy Ngũ Sắc, Gậy Thái Âm
Cấp 10: Gậy Hỏa Long (cấp 2)
Chiến Binh Cấp 1:
Cấp 2:
Cấp 3: Kiếm Điện, Hỏa Đao
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5: Thiên Tử kiếm
Cấp 6: Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm
Cấp 7: Ỷ thiên đao, Vuốt Quỷ
Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: Ngọc Bích Kiếm, Hỏa Long Kiếm
Socket 2: Linh Phong Kiếm, Đao Hàn Băng, Long Giáo
Cấp 10: Thiên Tử Kiếm (cấp 2)
Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh
Cấp 5: Cung Thiên Mệnh, Nỏ Hỏa Long
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung, Nỏ Thánh Nữ, Cung Thần Ưng
Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)
Socket 1: Cung Thiên Vũ
Socket 2: Cung Thiên Sứ, Nỏ Quỷ
Cấp 10: Nỏ Hỏa Long (cấp 2)
Đấu Sĩ Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)
Socket 1: Bá Vương Kiếm
Socket 2: Hỏa Thiên Kiếm
Chúa Tể Cấp 2: Quyền trượng Chiến
Cấp 3: Quyền trượng Thép
Cấp 4: Quyền trượng Bóng Tối
Cấp 5: Quyền trượng Tối Cao, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 6: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
Cấp 7: Quyền Trượng Băng Giá
Cấp 8: Quyền trượng Thái Dương (380 Level)
Socket 1: Trượng Lôi Phong
Socket 2: Trượng Sấm Sét
Cấp 10: Trượng Thiên Tử (cấp 2)
Thuật Sĩ Cấp 1: Gậy Phép Thuật
Cấp 2: Gậy Gió
Cấp 3: Gậy Triệu Hồi
Cấp 4: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 5: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 6: Gậy Thiên Nữ, Sách Ma Công
Cấp 7: Gậy Hồng Ngọc
Cấp 8: Khuyển Bão điện (380 Level)
Socket 1: Gậy Chiêm Tinh
Socket 2: Gậy Huyết Quỷ
Cấp 10: Gậy Thiên Nữ (cấp 2)
Quyền Binh Cấp 4: Nắm đấm Địa Long
Cấp 5: Nắm đấm Bạch Hổ
Cấp 6: Nắm đấm Quyền Lực
Cấp 7:
Cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Socket 2: Vuốt Huyết Long
Cấp 10: Vuốt Thiên Tử